Kosár > Pénztár A kosár üres

JOGI NYILATKOZAT

 

1. Szerzői jogok, hivatkozás az InnoShopra

 

Az InnoShop (www.innoshop.hu) website felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az InnoShop (Anda Budapest Kft) kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

Az InnoShop (www.innoshop.hu) főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.innoshop.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 

2. A vásárlás feltételei

 

Az InnoShop.hu-n való vásárlás regisztrációhoz kötött, amely nem jelenti semmilyen szerződés létrejöttét a látogató és az Anda Budapest Kft között. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az Anda Budapest Kft. semminemű felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. A regisztrált adatok telefonon vagy e-mailben változtathatóak.

A vásárlás során a vevő a vásárlási szerződést az Anda Budapest Kft-vel, az innoshop.hu üzemeltetőjével köti meg.

 

3. A felelőség korlátozása

 

Az általunk forgalmazott áruk részletes jellemzői az árucikk információs oldalán érhetőek el. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem áll módunkban vállalni - de természetesen mindent megteszünk az adatok pontosságáért.

Az InnoShopban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Anda Budapest Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely az Innoshophoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a felelősségi körén kívül esnek:

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az InnoShop akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az InnoShophoz való kapcsolódásáért és az InnoShopban való vásárlásért. Az Anda Budapest Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Anda Budapest Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az InnoShopban történt megjelentés időpontjától lép életbe, de természetesen nem vonatkozik a már feladott megrendelésekre. Az Anda Budapest Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait illetve az InnoShopot, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Anda Budapest Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az InnoShopon, de nincs hatása a már feladott megrendelésekre. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az Anda Budapest Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az Anda Budapest Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Anda Budapest Kft.. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Az Anda Budapest Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az InnoShopban történt megjelenés időpontjától lép életbe. Az Anda Budapest Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az InnoShopot, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Anda Budapest Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az InnoShopon. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényt, jelezheti ügyfélszolgálatunkon, vagy e-mailben az info@innoshop.hu címen. Ebben az esetben a vásárlót semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg: a vásárló, az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a címünkre eljuttatni. Kizárólag sérülésmentes hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról viszont a vásárlónak kell gondoskodnia. 

 

4. Adatkezelő személye

 

 A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza az Anda Budapest Kft (Üzemeltető) által üzemeltetett, a InnoShop.hu doménnéven elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető valamint a tárhely szolgáltató biztosítja.

Az InnoShop.hu-n való vásárlás regisztrációhoz kötött, amely nem jelenti semmilyen szerződés létrejöttét a látogató és az Anda Budapest Kft között. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az Anda Budapest Kft. semminemű felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. A regisztrált adatok telefonon vagy e-mailben változtathatóak.

A vásárlás során a vevő a vásárlási szerződést az Anda Budapest Kft-vel, az innoshop.hu üzemeltetőjével köti meg.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető, valamint a tárhely szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra. A tárhely szolgáltató adatvédelmi szabályzata itt érhető el: http://www.mediacenter.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

 

 

5. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

 

5.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

 

A Szolgáltatás használata regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

 

(i) Vezetéknév

(ii) Keresztnév

(iii) E-mail cím.

(iv) Telefonszám

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

 

Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 5.2 pontjában írtak szerint.

 

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 9.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

 

5.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

 

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül, a naplóállományokhoz felhasznált adatok a felhasználó kérésére törlésre kerülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

5.3 “Cookie”-k elhelyezése, célja

 

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

 

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

A a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

 

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

 

6. Az adatkezelés célja

 

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 

a Szolgáltatás hatékony nyújtása

a regisztrált felhasználók azonosítása,

a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),

működési problémák elhárítása.

 

7. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

 

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

 

(iii) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 

8. Adatbiztonság

 

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes adataik, azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve a megadott adatok használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

 

9. Záró rendelkezések

 

9.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

 

Tájékoztatás

A felhasználók az adatvédelmi tájékoztatás ismeretében önkéntesen, akaratuk határozott kinyilvánításával –az adatvédelmi szabályzat elfogadásával- beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

A felhasználók jogosultak tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, és feldolgozott személyes adataikról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  A felhasználók a tájékoztatást az info@innoshop.hu címen kérhetik

 

Adat helyesbítés, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok helyesbítésére és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: info@innoshop.hu

 

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

9.2 Felelősség

 

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.